Экология

ЖШС ы ЖШС және оныңдары қайталама түсті және қара металдар өңдеу саласында қызметін жүзеге асыра отырып, қоршаған ортаға экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуші және әсер етуін азайтушы кәсіпорын болып табылады.

Қоршаған табиғи ортаны сақтауды қамтамасыз ету үшін жауапкершілікті, экологиялық және әлеуметтік міндеттерді орындау кезінде өнім шығарудың қауіпсіздігі мен сенімділігін сезіне отырып, ЖШС және оның филиалдарының басшылығы өзіне алған жауапкершілікті бекіткен экологиялық менеджмент саласындағы басшылық Саясаты жарияланды.

ЖШС Саясатына жарияланған қызмет сәйкестігінің басты құралына экологиялық менеджмент Жүйесі жатады.

ЖШС экологиялық менеджмент жүйесі принциптерге сай құрылған және қызмет етеді:

  • қоршаған ортаны қорғау саласында заңнамалық және нормативтік талаптарды, сондай-ақ ұйым келісетін басқа талаптарды сақтау.
  • Өнімді шығарудың технологиялық процестерін тиімді басқару.
  • Өндіріс қалдықтарын тиімді басқару.
  • Энергия тұтыну және қайталама ресурстарын қолданудың тиімділігін арттыру есебінен қоршаған ортаға әсер етуді қысқарту.
  • Экологиялық тәуекелдерді азайту, экологиялық менеджмент жүйесін жақсарту және қоршаған ортаны қорғау саласында өндірістік көрсеткіштерді азайту жөніндегі ЖШС қызметіне бүкіл қызметкерлерді тарту.
  • ЖШС және оныңдарының шаруашылық қызметі туралы экологиялық ақпараттың қолжетімділігін, осы салада табиғат қорғау қызметінің және қабылданатын шешімдер ашықтығын қамтамасыз ету.
  • Тұрақты мониторинг және ішкі және сыртқы экологиялық аудиттер арқылы ластанулардың алдын алу.

ЖШС және оның филиалдары басшылығы өзіне экологиялық менеджмент пен әрбір қызметкерге оны жеткізу саласында Саясатты жүзеге асыру үшін ресурстарды қамтамасыз ету жөніндегі міндетті алады.

Кастинг ЖШС-нық Директоры
Чевтаев В.Н.